Дата: 2017-Тра-09, Вівторок 16:51 (UTC)
finesoul: (Default)
Від: [personal profile] finesoul
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
Ні, то - проблема. Причин цьому може бути багато. Взяти хоча б мільйони вимушених переселенців які дуже перегріли ринок праці. Є у ситуації і позитивний момент, як це цинічно не прозвучить, вона залучає прямі інвестиції у робочі місця навіть у воюючу країну. Після війни варто буде приділити увагу соціальній складовій і прирівнятися до європейських стандартів і у цій категорії.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Мітки

Жовтень 2017

Н П В С Ч П С
1234567
8 91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

За стиль дякую

Створено з Dreamwidth Studios
Сторінка створена 2017-Жов-20, П'ятниця 12:20