Дата: 2017-Бер-26, Неділя 22:44 (UTC)
finesoul: (Default)
Від: [personal profile] finesoul
Мені важко поважати когось, хто закликав влаштовувати кривавий терор. Та і взагалі, слова пропаганди часто гірші за кулі, бо здатні спонукати людей до жахливих дій. Навіть, якщо вона б писала про це у нікому невідомих мемуарах, які ніхто не читав і читати не буде, це свідчило б її низькі моральні якості.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Мітки

Жовтень 2017

Н П В С Ч П С
1234567
8 91011121314
151617181920 21
22232425262728
293031    

За стиль дякую

Створено з Dreamwidth Studios
Сторінка створена 2017-Жов-23, Понеділок 06:23