Дата: 2017-Бер-15, Середа 22:38 (UTC)
finesoul: (Default)
Від: [personal profile] finesoul
Навіть не знаю, що тут заперечувати. Правда дивно?!.

Ви коли кажете "батьківщина" маєте на увазі її у надзвичайно широкому сенсі, т.т. "нація/етнос", а я ж це слово тут вживаю виключно у вузькому географічному значенні - "місце де я народився і яке свідомо пам'ятаю у своїх самих ранніх дитячих спогадах", т.т. "будинок/вулиця/місто/область/країна/континент/планета/сонячно система і т.і".

Ви праві, а я власне і не заперечував: народившись у совку ми не приречені лишатися совком. Це все залежить від бажання і волі громади до якої я належу. Мова не про це. Мова про громадську/громадянську відповідальність.

Якщо твоя громада робить лихе, ти, як частина громади, є теж відповідальним за це лихо.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Мітки

Жовтень 2017

Н П В С Ч П С
1234567
8 91011121314
151617181920 21
22232425262728
293031    

За стиль дякую

Створено з Dreamwidth Studios
Сторінка створена 2017-Жов-23, Понеділок 06:22